Taksonomirapportering - Finansdepartementets veiledning

Finansdepartementet har en egen nettside med veiledning om rapporteringspliktene etter taksonomiforordningen. Oppdateringer november 2023.

Publisert:

På nettsiden finner du generell informasjon om taksonomiregelverket og svar på en del praktiske spørsmål. Du finner også nyttige lenker med mer informasjon, blant annet om taksonomikriteriene. 

Finansdepartementet gjorde i november 2023 enkelte endringer i veiledningen om taksonomirapportering for regnskapsåret 2023: