Aksjonær ettergir krav på utbytte

Publisert: FAQ nr: 50

Spørsmål:

For noen år siden ble det vedtatt et utbytte i selskapet. Utbyttet ble ikke tatt ut, men ble stående som en gjeld til aksjonæren. Selskapet sliter nå med svært dårlig økonomi og aksjonæren ønsker å ettergi fordringen, eventuelt konvertere fordringen til aksjekapital.

Kan han kreve fradrag for tap på fordringen?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.