Regnskapsføring av stiftelsesutgifter

Publisert: FAQ nr: 239

Spørsmål:

Et selskap kontantstiftes med aksjekapital på kr 30 000. Selskapet kan dekke utgifter ved stiftelsen i den utstrekning utgiftene ikke overstiger aksjeinnskuddet. I stiftelsesdokumentet skal det angis hvilke utgifter det gjelder, hvordan de er beregnet, og navn og adresse på den som er tilgodesett, jf. aksjeloven § 2-5.

Stiftelsesutgiftene selskapet skal dekke er i dette tilfellet kr 12 000. Hva blir motposten til avsetningen/utbetalingen av stiftelsesutgiftene?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.