Innsigelser ved kapitalnedsettelse

Publisert: FAQ nr: 429

Spørsmål:

AS Forretningsbygg har besluttet å sette ned aksjekapitalen fra kr 600 000 til kr 100 000 ved å gjøre en utbetaling på kr 500 000. Selskapet er solid og har en egenkapital på fire millioner kroner.

En kjøper av et nyoppført bygg, har gått til søksmål mot selskapet med påstand om diverse mangler og feil ved bygget. Kravet er på én million kroner og saken er berammet om fem måneder. AS Forretningsbygg bestrider kravet.

Før kreditorfristens utløp melder kjøperen sitt krav, og hevder at kapitalnedsettelsen ikke kan gjennomføres.

Har kjøperen rett i at dette er tilstrekkelig til å hindre at kapitalnedsettelsen kan gjennomføres?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.