Krav til noteopplysninger ved negativ balanseført egenkapital og tilhørende konsekvenser for revisjonsberetningen

Publisert: FAQ nr: 549

Spørsmål:

Ved regnskapsavleggelsen viser et selskap negativ balanseført egenkapital. Hvilken omtale av dette forholdet kreves inntatt i noteopplysningene og eventuell årsberetning, og hvordan skal revisor forholde seg til dette ved utforming av revisjonsberetningen? 

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.