Krav til uavhengighet ved tingsinnskudd og gjeldskonvertering

Publisert: FAQ nr: 462

Spørsmål:

Trine er oppdragsansvarlig revisor i et revisjonsselskap. Selskapet er også autorisert regnskapsførerselskap, og har noen regnskapskunder. Trine mottar en forespørsel om å uttale seg om en kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd/konvertering av gjeld fra en av selskapets regnskapskunder (aksjeselskap). Trine er ikke involvert i regnskapsføringen. Kan Trine påta seg dette attestasjonsoppdraget på vegne av selskapet?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.