Note om korona uavhengig av selskapets situasjon?

Publisert: FAQ nr: 502

Spørsmål:

Skal det for 2019-regnskapet alltid settes opp en note angående koronasituasjonen, selv om vi vurderer at det ikke er usikkerhet rundt selskapets evne til videre drift? Selskapet er et lite foretak.

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.