Regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt for fusjon som trer i kraft året etter vedtaksåret

Publisert: FAQ nr: 365

Spørsmål:

Det ble fattet beslutning om innfusjonering i et annet selskap høsten 20x1, basert på tall pr. august 20x1. Det var usikkert om fusjonen ville tre i kraft i 20x1 eller 20x2. For at fusjonen skulle gjennomføres skattemessig og regnskapsmessig i samme år, ble regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt satt til 1. januar i ikrafttredelsesåret i fusjonsplanen. Fusjonen trådte ikke i kraft før i januar 20x2, slik at det regnskapsmessige gjennomføringstidspunktet ble 1. januar 20x2.

  1. Er det innenfor regelverket å bruke følgende formulering i fusjonsplanen: «Regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt settes til 1. januar i ikrafttredelsesåret.», uten å angi konkret tidspunkt? 
  2. Kan regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt for en kontinuitetsfusjon settes frem i tid?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.