Skattefunn og selskap i økonomiske vanskeligheter

Publisert: FAQ nr: 532

Spørsmål:

Et selskap søker om Skattefunn i mars (år 3). Årsregnskapet for foregående år (år 2) er ennå ikke avlagt. Sist avlagte årsregnskap (år 1) viser en aksjekapital på én million kroner, en overkurs på to millioner kroner og et udekket tap på 1,8 millioner kroner. For år 2 kommer selskapets udekkede tap til å reduseres med 0,1 million kroner. 

Selskapet er ikke del av et konsern. 

Kan selskapet få Skattefunn?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.