Regjeringen gjør retrett om avgiftslettelser: - En skandale mener Revisorforeningen

En akademisk debatt i Finansdepartementet om EUs statsstøtteregler er i ferd med å velte noen av de viktigste tiltakene i Stortingets krisepakke for næringslivet.

Publisert:
Per Hanstad - ute foran Indeksbygget - halvportrett - Optimalisert.jpg
- Forslaget regjeringen har lagt frem i dag betyr i realiteten at alle virksomheter som ble tvunget til å stenge i forrige uke eller har opplevd et betydelig inntektsbortfall, får minimal glede av tiltakene, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

- Det er et hardt slag mot de hardest rammede virksomhetene at tiltakene som potensielt har størst betydning for disse virksomhetenes muligheter til å overleve krisen, ikke gis tilbakevirkende kraft, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Dette gjelder både reduksjonen i laveste merverdiavgiftssats fra 12 til 8 % og bortfall av flypassasjeravgiften som et samlet Storting anmodet Regjeringen om å gjennomføre med virkning fra 1.januar 2020. Ifølge dagens forslag fra Regjeringen vil ikke disse endringene nå gjelde før fra 20. mars. 

- Forslaget regjeringen har lagt frem i dag betyr i realiteten at alle virksomheter som ble tvunget til å stenge i forrige uke eller har opplevd et betydelig inntektsbortfall, i utgangspunktet får minimal glede av dette.

I og med at Regjeringen har varslet at de vil FØLGE samme praksis når det gjelder midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng, er det ingen ting igjen som bidrar positivt inntekts- og egenkapitalmessig og således til muligheten for å overleve for disse virksomhetene, sier Hanstad.

Utsettelser med innbetaling av skatter og avgifter vil hjelpe umiddelbart, men har virksomhetene ingen inntekter fremover og man fortsatt må betale faste kontraktsmessige kostnader, så er man ikke i bedre stand til å betale skatter og avgifter om tre måneder enn man er i dag – snarere tvert imot. 

Stortinget bør sette foten ned

- Stortinget bør nå sette foten ettertrykkelig ned. Mange virksomheter og tusentalls av ansatte er avhengige av og har allerede innrettet seg etter at disse tiltakene gjennomføres som anmodet om fra et enstemmig Storting , sier Hanstad. 

- I den ekstraordinære situasjonen vi nå er i er det ikke tid for omfattende diskusjoner om statsstøtte. Jeg er overbevist om at mange land vil tolke disse reglene gunstigst mulig for å redde eget næringsliv og arbeidsplasser.

Et godt eksempel her er Danmarks forslag til «Midlertidig kompensasjon for faste utgifter» som omfatter alle selskaper. Det er jeg overbevist om at også EU vil akseptere i denne ekstraordinære situasjonen, avslutter Hanstad.