Nedsetting av formuesverdi på næringseiendom – nye dokumentasjonsregler

Næringseiendom verdsettes i utgangspunktet til 80 prosent av eiendommens beregnede utleieverdi. Skattyter kan imidlertid kreve at verdien settes ned til 80 prosent av «eiendommens dokumenterte omsetningsverdi». Dette kalles «sikkerhetsventilen».

Kravene til dokumentasjon er at det må foreligge en verdsettelse som tidligst skal være utarbeidet i det første inntektsåret den skal benyttes for, og den må være ferdig utarbeidet senest på det tidspunktet det kreves nedsettelse (ved innlevering av skattemeldingen). Verdsettelsen må kunne fremlegges umiddelbart for skattemyndighetene på forespørsel.

Som dokumentert omsetningsverdi regnes også eiendommens observerbare omsetningsverdi i inntektsåret det kreves nedsettelse, forutsatt at omsetningen er et fritt salg mellom uavhengige parter.