Tid for feriepenger

Feriepenger er skattepliktig inntekt det året de utbetales. De er bare trekkfrie (trekkes ikke skatt) dersom de utbetales året etter opptjeningsåret, og på visse vilkår.

Feriepengene opptjenes året før ferien avvikles. Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av lønnen i opptjeningsåret (12 prosent om du har fem ukers ferie). Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent (14,3 prosent ved seks ukers ferie).
Lønn for enkeltstående oppdrag gir ikke grunnlag for feriepenger. Er arbeidet gjort i et arbeidsforhold, har arbeidstaker krav på feriepenger. Alt om beregning av feriepenger og trekk i lønn for feriepenger finner du i a-meldingen. Dette ifølge skatteetaten.no
arbeidstilsynet.no finnes mer informasjon om reglene for ferie og feriepenger.