Formuesskatt - utsatt betaling

For personlige bedriftseiere og aksjonærer er det gitt utsatt betalingsfrist av formuesskatt hvis årsresultatet er negativt i 2020.

Personlige eiere kan benytte en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020 og som vil få fastsatt formuesskatt på minst 30 000 kroner i inntektsåret 2020 knyttet til virksomhetsformuen. Skattyter må selv kreve utsettelse innen fristen for levering av skattemeldingen.