Husk fristene!

Nedenfor finner du en oversikt over noen frister for årsoppgjøret 2023.

Frister for årsregnskapet

Fristen for å sende inn årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. Foretak som følger det alminnelige regnskapsåret har derfor frist for å ferdigstille årsregnskapet til 30. juni 2024.

Overholdes ikke fristen påløpe det et forsinkelsesgebyr som løper i maksimalt 26 uker og kan bli hele 64 636 kroner (52 rettsgebyr). Dette er basert på dagens rettsgebyr som er 1243 kroner.

På samme dato må også generalforsamlingen ha ferdigbehandlet årsregnskapet og årsberetningen. Alle aksjeeiere må få tilsendt årsregnskapet, og eventuell årsberetning og revisjonsberetning, senest en uke før generalforsamlingen.

Fristen for å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret via Altinn er en måned etter fastsettelsen av årsregnskapet, senest 31. juli 2024 for selskaper med alminnelig regnskapsår.
Før årsregnskap og årsberetning kan sendes inn må det underskrives av samtlige styremedlemmer. og daglig leder.

Noen andre frister

Skattemelding personlig næringsdrivende og selskaper

Frist for skattemelding personlig næringsdrivende og selskaper er 31. mai hvert år. Selskaper kan vanligvis søke om utsatt levering av skattemelding. Søknader må ha kommet inn senest 31. mai og utsettelse gis med en måned (til 30. juni)

Tjenesten der det er mulig å søke om utsatt frist for levering av skattemeldingen åpner i januar 2024 på denne siden hos Skatteetaten.

Aksjonærregisteroppgaven

Oppgaven kan leveres fortløpende gjennom hele året, men siste frist for levering av aksjonærregisteroppgaven er 31. januar 2024.

Mva-melding med årstermin

Fristen for å levere og betale MVA-melding for små virksomheter med årstermin er 10. mars (forskyves hvis datoen er på lørdag/helligdag).

Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter

Regnskapsførere og revisorer kan søke om utsettelse på vegne av en avgrenset del av klientmassen..
Fristen for å øke om utsettelse er 30. april hvis du skal levere skattemelding på vegne av lønnstakere og pensjonister. For levering av skattemelding på vegne av næringsdrivende er fristen for å søke om utsettelse 31. mai.

Skatteetatens oversikt over frister

Skatteetaten har laget en oversikt over en mengde aktuelle frister som oppdateres fortløpende.