Tilskudd for merkostnader til innreisekarantene

Ordningen innebærer at man kan søke tilskudd til merutgifter til innreisekarantene for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som i stedet for bruk av karantenehotell selv sørger for egnet oppholdssted.

Den skal i første omgang gjelde for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. 

Det legges opp til at slike bedrifter skal få et sjablongbeløp pr. arbeidstaker per døgn i karantene på om lag 800–1000 kroner. Brønnøysundregistrene skal forvalte ordningen.

Les mer på revisorforeningen.no