Leverandørene må du også sjekke

Kjører ut lister fra leverandørreskontro – på samme vis som kundefordringer – i november og pr. 31.12.

Ta gjerne en rask titt på om noen leverandører har saldoer i debet, det kan tyde på mangler i regnskapet eller svikt i internkontrollen.

Er det eldre fakturaer til leverandører som ikke er betalt eller finnes det ikke-godkjente fakturaer? Da må det gjøres en vurdering av hvorfor dette ikke gjøres. Det kan være fornuftig å innhente kontoutdrag fra større leverandører og gjerne utenlandske leverandører pr. 31.12. Utvalget vurderes utfra risiko for at alle inngående fakturaer ikke er mottatt, eller at kontoene er uoversiktlige.