Permittering - lønnssikring

I perioden fra 20. mars til 31. august ble perioden med lønnsplikt for arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden) ble redusert fra 15 til to dager. Denne ble økt til ti dager fra 1. september, men er altså fortsatt kortere enn de vanlige 15 dagene.

Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3–20. Etter utløpet av arbeidsgiverperioden utbetaler NAV lønn, men fra dag 21 får den permitterte kun utbetalt dagpenger. Dagpengesatsen opp til 3G er forhøyet til 80 prosent til og med 31. mars 2021. Utover 3G er nivået på 62,4 prosent, som vanlig.

Fra 1. november 2020 ble permitteringsperioden utvidet fra 26 til 52 uker. I tillegg er det vedtatt at det skal innføres det en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering. Det betyr at arbeidsgiver må betale lønn i fem dager etter at det ansatte har vært permittert i 30 uker. Etter avtalen mellom regjeringen og Frp innføres denne «arbeidsgiverperiode II» først fra 1. mars 2021.
Les mer på nav.no