Utbytterestriksjoner ved tilskudd

Tilskudd fra kompensasjonsordning 4 (tilskuddsperioden november 2021 til februar 2022) må tilbakebetales før foretaket vedtar eller utbetaler utbytte, utdelinger eller visse andre disposisjoner innen utgangen av 2023. Det samme gjelder foretak som har mottatt energitilskudd fra ENOVA (strømstøtte og støtte til energitiltak) pga. de høye strømprisene.

For kompensasjonsordning 4 gjelder tilbakebetalingsplikten for vedtak eller utbetaling av utbytte mv. i perioden 28, januar 2022 til 31. desember 2023. For energitilskudd gjelder tilbakebetalingsplikten for vedtak eller utbytte i perioden fra 21. november 2022 til 31. desember 2023.

Reglene gjelder ikke bare utbytte, men alle disposisjoner som må ligge innenfor utbytterammen, herunder lån og sikkerhetsstillelse til aksjonær og konsernbidrag. Også alle disposisjoner som skal regnes som utbytte etter skatteloven rammes, herunder utdeling ved nedskrivning av pålydende på aksjen ut over innbetalt kapital.