350-kronersgrensen – VOEC – overgangsordningen

For å lette innføringen av den VOEC-ordningen (en forenklet registrerings- og rapporteringsordning) i 2020, ble det innført en overgangsordning med et midlertidig deklareringsunntak for varer med verdi under 350 kroner. Regjeringen foreslår at overgangsordningen avvikles så raskt som mulig, og senest i løpet av 2023.

I 2020 ble avgiftsfritaket på varer med lav verdi fra utlandet fjernet – den såkalte 350-kronersgrensen. Varer kjøpt fra utenlandske nettbutikker ble da ilagt samme avgift som varer kjøpt i norske butikker.

En forenklet registrerings- og rapporteringsordning (VOEC) ble innført, der utenlandske selgere og e-handelsplattformene oppkrever merverdiavgiften ved salget i nettbutikken. Ordningen gjelder for de fleste varer med verdi under 3000 kroner. VOEC-varene er unntatt fra deklareringsplikten så lenge forsendelsen er merket med et VOEC-nummer. Forsendelser som ikke er merket med VOEC-nummer, skal deklareres, og merverdiavgiften beregnes og oppkreves da ved tolldeklareringen.

For å lette vareflyten ved innføringen av den nye ordningen, ble det innført en overgangsordning med et midlertidig deklareringsunntak for varer med verdi under 350 kroner, selv om varen ikke er korrekt merket med et VOEC-nummer. Regjeringen foreslår at overgangsordningen blir avviklet så snart som mulig og senest i løpet av 2023.