Julegaver til ansatte

Det er hyggelig både å få og å gi julegaver. Pass imidlertid på at de ansatte ikke får en ubehagelig overraskelse i form av en skatteregning i tillegg til gaven. Reglene for skattefrie gaver til ansatte er relativt romslige og ganske enkle. Det er skattefritak for gaver gitt i form av naturalytelser inntil et beløp på 5 000 kroner.

Gaven er likevel fradragsberettiget for arbeidsgiver, selv om den er skattefri for arbeidstaker. Skattefrie naturalytelser skal ikke innrapporteres til skattemyndighetene på a-melding og er som følge av dette også fritatt fra arbeidsgiveravgift.

gave.jpg

Naturalytelser

Skattefritaket gjelder bare for gaver i form av naturalytelser. Med naturalytelser menes enhver ytelse i annet enn kontanter og andre betalingsmidler. Dette omfatter både gjenstander og tjenester. Når en ansatt får kjøpe naturalytelser fra arbeidsgiver til underpris, regnes underprisen som en naturalytelse.

Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, likestilles med gaver ytet i form av naturalytelser. Det godtas også som naturalytelse dersom den ansatte kjøper gaven selv og leverer kvittering til arbeidsgiveren som refunderer utlegget.

Kommer i tillegg

Enkelte naturalytelser er uansett skattefrie. Mange kan for eksempel få fri avis skattefritt. Slike skattefrie naturalytelser kan mottas i tillegg til skattefrie gaver.
Et praktisk eksempel er reglene for skattefri personalrabatt på varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller i annet selskap i samme konsern. Personalrabatt inntil 8000 kroner pr. kalenderår er skattefri. Det er ingen særlige begrensninger knyttet til hvor stor rabattsatsen kan være. De ansatte kan derfor få inntil 100 prosent rabatt inntil beløpsgrensen.

Et annet praktisk tilfelle der andre gaver kommer i tillegg er såkalte jubileumsgaver. Dersom bedriften jubilerer (bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25) eller den ansatte jubilerer (mottakeren gifter seg, fyller 50, 60 eller 70 år), går av med pensjon eller slutter etter minst ti år i bedriften, kan den ansatte få en gave (naturalytelse) på inntil 4000 kroner. Dersom den ansatte har vært ansatt i minst 20 år (og deretter hvert tiende år), kan vedkommende motta en gave på inntil 8000 kroner. Dette er gaver som også kommer i tillegg til den skattefrie julegaven.

Beløpsgrensen

Beløpsgrensen for «vanlige» gaver er altså 5000 kroner pr. år. Beløpsgrensen gjelder samlet for gaver fra både egen arbeidsgiver og tredjeparter, f.eks. arbeidsgivers kunder og leverandører. Har den ansatte to separate arbeidsforhold, kan han imidlertid motta gaver på inntil 5 000 kroner fra hvert arbeidsforhold. Det er ikke lenger et vilkår for skattefrihet at det dreier seg om en generell ordning i bedriften. Det er altså ikke i strid med regelverket at bare noen ansatte får slike gaver.

Andre skattefrie naturalytelser

Naturalytelser fra arbeidsgiver er i utgangspunktet skattepliktige. Dette gjelder f.eks. fri telefon/elektronisk kommunikasjon, fri bil og rimelige lån. Innenfor beløpsgrensen (5000 kroner pr. år for «vanlige» gaver), er det adgang til å redusere det ellers skattepliktige beløpet med det skattefrie gavebeløpet. Dette vil være en typisk vinn-vinn-situasjon for arbeidsgiver og arbeidstaker siden arbeidsgiver slipper arbeidsgiveravgift på skattefrie naturalytelser, samtidig som den ansatte slipper å bli skattlagt.