Arbeidsgiveravgift ved forskuttering av sykepenger

Skatteetaten endrer rutinene for refusjon av arbeidsgiveravgift der arbeidsgiver har forskuttert sykepenger.

Publisert:

Skattedirektoratet har foretatt en fornyet vurdering av regelverket og praktiseringen av dette, og kommet til at arbeidsgiver har en valgadgang mellom å unnta forskutterte sykepenger fra arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget i forskutteringsmåneden (formelt fritak) eller å kreve refusjon av arbeidsgiveravgift, som i dag (praktisk tilpasning).