CSRD publisert i EUs Official Journal

Bærekraftsrapporteringsdirektivet, eller Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er nå publisert i EUs Official Journal. Dermed er direktivet formelt vedtatt i EU.

Publisert:

Med publiseringen i Official Journal er CSRD nå blitt til Direktiv (EU) 2022/2464. Direktivteksten er også blitt oversatt til alle formelle EU-språk.