Engangsutbetaling til arbeidstakers livsarvinger

Arbeidsgiver hadde glemt å melde inn en arbeidstaker i foretakets gruppelivsforsikring og måtte utbetale et beløp tilsvarende forsikringsbeløpet til de etterlatte. De etterlatte ble skattlagt for beløpet som etterlønn.

Publisert:

Bedriften hadde en tariffestet gruppelivsforsikring, men hadde ved en feil glemt å melde inn en ansatt i ordningen. I henhold til tariffavtale var arbeidsgiver i slike tilfeller forpliktet til å utbetale et tilsvarende beløp til hennes etterlatte over virksomhetens drift.

Utbetaling fra en gruppelivsforsikring er skattefri, jf. skatteloven § 5-21 annet ledd. Forutsetningen er at den ansatte er blitt fordelsbeskattet for premie i ordningen. Siden avdøde ikke var innmeldt, hadde hun heller ikke blitt skattlagt for premien.

Spørsmålet som ble behandlet i BFU 18/2023 var om utbetalingen fra arbeidsgiver til den ansattes livsarvinger var skattefri for arvingene, som om det var utbetalt fra en gruppelivsforsikring. Skatteetaten mente det ikke var grunnlag for dette, men at utbetalingen skulle beskattes som etterlønn, jf. skatteloven § 5-40 første ledd. For etterlønn er det et bunnbeløp på 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Skatteetaten mente det kun er ett bunnbeløp knyttet til utbetalingen slik at bunnbeløpet må fordeles mellom arvingene.