Europeiske standarder for rapportering av bærekraft (ESRS)

Et omfattende sett med utkast til europeiske standarder for rapportering av bærekraft er nå sendt på høring. Den standarden som vil gjelde for SMB er ikke med i denne omgangen.

Publisert:

Utkast til europeiske standarder for bærekraftsrapportering

Det følger av direktivet om rapportering av bærekraft  CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som endelig vedtas i sommer og som vil gjelde i Norge, at det skal vedtas et sett av EU standarder for bærekraftsrapportering (ESRS). EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group fikk i oppdarg av EU-Kommisjonen og EU-Parlamentet å lage utkast til bærekraftsrapporteringsstandarder. Det første settet av utkast, som er en omfattende pakke, ble sendt på høring 29. april.

Disse høringsutkastene (ED-ene) tilsvarer det første settet med standarder som kreves i henhold til CSRD-forslaget og dekker hele spekteret av bærekraftsspørsmål: miljø, sosial, styring og tverrgående standarder. 

Om høringen

EFRAG inviterer kommentarer til alle aspekter av ESRS. Følgebrevet forklarer detaljert prosessen. Vedleggene tar for seg å navigere i utkastene, CSRD-kravene for å utvikle utkast til ESRS, og avstemmes mot standarder fra TCFD og IFRS Sustainability Standards, og har en ordliste av begreper.

EFRAG vil arrangere en rekke høringsmøter i løpet av høringsperioden. Høringsfristen som er satt til 8. august. EFRAG skal oversende sitt vedtak til standarder til EU-kommisjonen i november 2022.

Høringen er organisert for å få tilbakemeldinger om tre sentrale aspekter ved høringsutkastene:

 1. Relevansen av (i) den foreslåtte arkitekturen, (ii) implementeringen av CSRD-prinsippene og (iii) det samlede innholdet i hvert utkast
 2. Prioritering/innfasing av ESRS
 3. Omfanget av opplysningskrav hvert utkast.

Om utkastene  

Høringen er organisert i en kapittelmeny: 

 • 1A. Generell relevans for ESRS høringsutkast – arkitektur
 • 1B. Generell relevans for ESRS høringsutkast – Implementering av CSRD-prinsipper
 • 1C. Generell relevans for ESRS høringssutkast – innhold
 • 2. ESRS implementering prioritering / innfasing
 • 3A. Opplysningskrav – Tverrgående standarder
 • 3B. Opplysningskrav – Miljøstandarder
 • 3C. Opplysningskrav – Sosiale standarder
 • 3D. Opplysningskrav – Styringsstandarder

Høringssvar fra Revisorforeningen

Revisorforeningen tar sikte på å avgi høringssvar. Vi deltar aktivt i Accountancy Europes arbeid med høringssvar og dette vil være basis for våre svar. Vi er takknemlig for innspill fra medlemmer. Selv om det er en omfattende høring, så vil disse standardene bli obligatoriske for en rekke norske foretak. Det er derfor en fordel både for revisorer, produsenter og brukere å involvere seg allerede nå. Revisorforeningen kommer med et opplæringstilbud på standardene i år.

Knut Arne

Askvig

Rådgiver selskapsrapportering og bærekraft
466 10 375 [email protected]