Forskrifter om hvem som regnes som PEP

Finansdepartementet foreslår en hjemmel for å forskriftsfeste en liste over stillinger og verv som i Norge gir status som politisk eksponerte personer (PEP).

Publisert:

Etter forslaget endres definisjonen av PEP i hvitvaskingsloven slik at en liste over stillinger og verv går foran lovens mer overordnede definisjon. Finansdepartementet opplyser at de arbeider med å utarbeide en slik liste. Tilsvarende lister er, eller skal fastsettes i alle andre EU/EØS-land, og EU-kommisjonen arbeider med å publisere disse samlet. 

Inntil videre vil revisjonsforetak og andre reapporteringspliktige i praksis kunne forholde seg til oversikten over stillinger og verv i Finanstilsynet veileder til hvitvaskingsloven pkt. 4.9.3.