Jubileumsmiddag og jubileumstur

Skattekontoret tok i en bindende forhåndsuttalelse stilling til fradragsrett for deler av en jubileumsmiddag og om en jubileumstur til utlandet kunne regnes som et skattefritt velferdstiltak.

Publisert:

Et selskap skal feie 100-årsjubileum og skal i den forbindelse arrangere jubileumsmiddag for forretningsforbindelser og representanter for kommunen der også ansatte kan delta, samt en velferdstur til utlandet med to overnattinger på hotell for de ansatte med ledsagere.

Selskapet ba om en bindende forhåndsuttalelse om det kan gis fradrag for deler av kostnaden til jubileumsmiddagen og om bedriften kunne unnlate å beregne arbeidsgiveravgift av kostnadene til jubileumsturen.

Jubileumsmiddagen

Skattekontoret kom til at selskapet kan kreve fradrag for kostnadene til den delen av bevertningen som faller på de ansatte og andre som er knyttet til bedriften med ledsagere. Den øvrige delen av kostnadene vil være et ikke fradragsberettiget representasjonstiltak. Jf. Skattedirektoratets skatteforskrift § 6-21-3 (3).

Jubileumsturen

Kostnadene til jubileumsturen utgjør ca. kr. 16 000 per person. Bedriften mener en tilsvarende tur i Norge vil bli om lag 20 % dyrere. Turen trer i stedet for det vanlige julebordet.

Det er et vilkår for skattefrihet for velferdstiltak at tiltaket anses som «rimelig», jf. Finansdepartementets skatteforskrift § 5-15-5 (1). Når det skal vurderes om et tiltak er «rimelig», må arbeidsgivers totale kostnader for reisen legges til grunn, jf. Skatte-ABC under emnet «Velferdstiltak» pkt. V-4-3.17. Også opphold i utlandet kan anses som «rimelige» dersom kostnadene ikke overstiger det som er vanlig i arbeidslivet for et tilsvarende opphold i Norge. I tillegg skal antall tilstelninger i året under ett tas med i vurderingen av om fordelen ved slike tilstelninger er «rimelige». Flere enn to hotellopphold i løpet av året vil normalt være skattepliktig.

Skattekontoret kom til at tiltaket kan anses som et skattefritt velferdstiltak slik at kostnaden ikke utløser arbeidsgiveravgift for bedriften.