Kontantstøtteordningen - spørsmål og svar

Kompensasjonsordningen reiser mange spørsmål. Portalen gir mange svar. Revisorforeningen svarer på spørsmål som du ellers ikke finner svaret på.

Publisert:

Lov og forskrift ble fastsatt 17. april 2020. På kompensasjonsordningen er det gitt mye veiledning til søknaden. Dette er autoritative fortolkninger som du kan og må legge til grunn. Veiledningen i portalen oppdateres fortløpende.

Det er mange problemstillinger som foreløpig ikke er besvart på kompensasjonsordning.no. På grunnlag av spørsmål fra våre medlemmer, gir vi svar om hva som etter vår oppfatning er en naturlig forståelse av problemstillingen. Disse svarene er utførlig drøftet og kvalitetssikret hos oss. Det er likevel ikke autoritative uttalelser. Men vi mener du trygt kan legge disse til grunn.

Svarene er basert på konkrete spørsmål. Du må alltid vurdere om publiserte spørsmål og svar er lik den problemstilling du selv har. Er du i tvil, bør du registrere ny fagsak.