Mva - fellesregistrering

Skatteetatens portal for mva registrering kan nå brukes ved søknader om fellesregistrering.

Publisert:

Skatteetatens portal for mva registrering kan nå brukes ved alle typer nyregistreringer også ved fellesregistrering.  

Foreløpig er det nye fellesregistreringer som kan foretas i portalen. Men løsningen vil bli utvidet til også å omfatte innmeldinger og utmeldinger etter hvert.

Etter planen skal portalen erstatte Samordnet registreringsmelding del 2. For alle ny registreringer i løpet av mars, og for endringer og slettinger når de er ferdige med å utvikle portalen til også å kunne ta i mot slike meldinger.

For å benytte portalen må du ha rollen utfyller. For å sende inn søknaden må du i tillegg ha innsenderrolle, dvs Altinn-rollen "Begrenset signeringsrettighet", eller "Kontaktperson NUF". 

For mer informasjon kan du følge med på skatteetatens MEMO side