Ajourhold

Publisert: FAQ nr: 17

Spørsmål:

Et selskap bokfører alle bilag løpende, men selskapet har ikke foretatt løpende avstemming av reskontro og bank. Rapporter som har gått til styret har blitt justert for usikkerheter, slik at disse i sin vesentlighet har vært riktige. Ved årets slutt er alt avstemt. Er dette brudd på ajourholdsplikten?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.