Ansvar for aksjeinnskudd - aksjekapital og overkurs

Publisert: FAQ nr: 370

Spørsmål:

Ved stiftelse av aksjeselskap skal det i melding til Foretaksregisteret opplyses at aksjeinnskuddene er mottatt, jf. aksjeloven § 2-18 (2). Dette skal bekreftes av revisor. Skal aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp i penger, kan bekreftelsen gis av et finansforetak, en advokat eller en autorisert regnskapsfører.

Styrets medlemmer, revisor, finansforetak, advokat eller autorisert regnskapsfører som har avgitt bekreftelse etter § 2-18 (2), er solidarisk ansvarlig for det som måtte mangle av aksjeinnskudd som i meldingen til Foretaksregisteret er oppgitt og bekreftet innbetalt eller gjort opp på annen måte, jf. § 2-19 (1).

Gjelder ansvaret også eventuell overkurs?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.