Årsregnskap for selskap som avvikles

Publisert: FAQ nr: 320

Spørsmål:

Et aksjeselskap vedtok oppløsning våren 20X1. Deretter er avviklingsprosessen foretatt, og revidert oppgjør etter endelig utdeling er planlagt fremlagt for generalforsamlingen 1.11.20X1. Må det sendes inn årsregnskap for 20X1 eller kan man utarbeide avviklingsoppgjøret etter aksjeloven § 16-10 første ledd som eneste regnskapsdokument for 20X1?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.