Avvikling av selskap med gjeld

Publisert: FAQ nr: 383

Spørsmål:

Virksomheten i et aksjeselskap har opphørt og selskapet har ingen eiendeler. Eierne ønsker å avvikle selskapet. Selskapet har en leverandørgjeld på kr 30 000. Selskapet gjør ikke opp denne gjelden, men generalforsamlingen treffer likevel beslutning om oppløsning. Beslutningen meldes Foretaksregisteret. Etter kreditorfristens utløp har ingen meldt seg (heller ikke leverandøren).

Kan selskapet fortsette avviklingsprosessen?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.