Dekning av tap - skatteposisjoner

Publisert: FAQ nr: 115

Spørsmål:

Når tap dekkes ved at aksjenes pålydende settes ned uten at det utbetales noe til aksjonæren, er skattyters inngangsverdi og skattemessig innbetalt kapital på aksjene uendret? Er posisjonene også uendret i tilfeller hvor kapitalnedsettelsen gjennomføres ved innløsning av enkeltaksjer?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.