Skattemyndighetenes endringsadgang og tilleggsskatt

Publisert: FAQ nr: 145

Spørsmål:

Skattekontoret har sendt varsel om endring av ligningen for et inntektsår som ligger fem år tilbake. Det er også varslet om tilleggsskatt. Saken gjelder en aksjegevinst på kr 100 000 som ikke er kommet til beskatning. Aksjegevinsten ble oppgitt i selvangivelsen. Jeg mener endringsadgangen er tapt og at det uansett ikke er grunnlag for tilleggsskatt.

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.