Størrelsen på kapitalforhøyelsen – fusjon med nystiftet selskap - trekantfusjon

Publisert: FAQ nr: 422

Spørsmål:

Kjell er eneeier av AS Eiendom. Regnskapsførte verdier er fem millioner kroner. Store merverdier på eiendommene gjør at virkelig verdi av selskapet er 20 millioner kroner. Aksjekapitalen er 30 000 kroner og det er ingen overkurs.

Kjell ønsker å komme inn i fritaksmetoden. Han stifter et «skyggekonsern» med Mor AS og Datter AS. Aksjekapitalen i selskapene er 30 000 kroner. Deretter fusjonerer han AS Eiendom inn i Datter AS der Mor AS er det aksjeutstedende selskapet.

Hva øker aksjekapitalen med?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.