Fremførbart underskudd og tilleggsskatt

Publisert: FAQ nr: 509

Spørsmål:

Holding AS gjennomførte en regnskapsmessig nedskrivning av aksjene i Datter AS. Nedskrivningen skulle ikke hatt skattemessige virkninger, men grunnet uriktig føring i næringsoppgaven ble underskuddet overført til skattemeldingen. Siden Holding AS ikke hadde positiv inntekt, ble det krevd fremføring av underskudd i skattemeldingen.

Forholdet ble oppdaget av skattekontoret og det ble varslet om tilleggsskatt. Holding AS har i sitt tilsvar bestridt grunnlaget for tilleggsskatt og subsidiært anført at tilleggsskatt uansett ikke betales før selskapet får positiv inntekt.

Har selskapet rett i sin subsidiære påstand?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.