Fritak for dokumentavgift ved omdanning med skattemessig kontinuitet

Publisert: FAQ nr: 374

Spørsmål:

Kan et «tomt» ansvarlig selskap som kun er hjemmelshaver til en tidligere solgt eiendom, foreta en skattefri omdanning til aksjeselskap uten at dette utløser plikt til å betale dokumentavgift? Planen er å fusjonere det omdannede hjemmelsselskapet med aksjeselskapet som eier eiendommen.

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.