Fusjonsfordring – delvis oppgjør

Publisert: FAQ nr: 458

Spørsmål:

Det er gjennomført en konsernfusjon hvor Datter AS er det overtakende selskap og Mor AS er det aksjeutstedende selskapet. Grunnlaget for kapitalforhøyelsen er en fordring (fusjonsfordring) utstedt av Datter AS, jf. aksjeloven § 13-2 (2).

Det følger av skatteloven § 11-7 (3) at realisasjon av fordringen er skattepliktig.

Gevinst eller tap fastsettes ut i fra differensen mellom skattemessig verdi (en million kroner) på fordringen og pålydende (to millioner kroner), jf. § 11-7 (2).

Hvordan skal gevinsten beregnes der det skjer et delvis oppgjør av fordringen, f. eks. Mor AS konverterer en million kroner av fordringen til aksjekapital i Datter AS?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.