Gjennomstrømningsutbytte i mellombalanse

Publisert: FAQ nr: 358

Spørsmål:

Morselskapet eier 100 % av datterselskapet. Begge selskapene følger regnskapsreglene for øvrige foretak. I løpet av året har datterselskapet realisert og inntektsført store gevinster ved salg av eiendom.

Datterselskapet ønsker å sette opp en mellombalanse pr. 30.09 og gi utbytte til morselskapet. Styremøte med utbytteforslag er planlagt i begynnelsen av oktober og generalforsamling er to uker senere.

Morselskapet ønsker deretter å gi det planlagte utbyttet direkte videre til sine eiere. For at morselskapet skal ha en tilstrekkelig utbytteramme, er morselskapet avhengig av å inntektsføre det planlagte utbyttet fra datterselskapet. Forutsetningen om at utbyttet skriver seg fra opptjente resultater i morselskapets eiertid, er oppfylt. Kan morselskapet sette opp en mellombalanse pr. 30.09, hvor det i egenkapitalen er tatt hensyn til utbyttet fra datterselskapet?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.