Investering i oppstartselskap - ansatte og deres nærstående

Publisert: FAQ nr: 524

Spørsmål:

Oppstartselskapet AS eies av Vilde og Tor. De er begge ansatte og selskapet har ytterligere 8 ansatte. Selskapet skal nå gjennomføre en emisjon på 7 millioner mot eksisterende eiere, ansatte og investorer: 

Vilde og Tor tegner seg for 3 millioner. 

Tre ansatte og far til en av de ansatte tegner seg for 500 000 kr hver. Investor AS tegner seg for 2 millioner. Investor AS er eid 50/50 av en personlig eier og et aksjeselskap.  

Alle investorene ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for investering i oppstartselskaper, jf. skatteloven § 6-53. 

Kommer de alle under ordningen? 

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.