Konsernbidrag fra mor til datter, nedskriving?

Publisert: FAQ nr: 341

Spørsmål:

Et selskap eier et datterselskap 100 %. Datter har negativ balanseført egenkapital, finansiert med lån fra eieren av morselskapet.

Investeringen er på 100 000 kroner, men i mors balanse er aksjene nedskrevet til null. Det er reell negativ egenkapital i datter (ingen merverdier og liten/ingen drift). Datter har store fremførbare underskudd som man vil utnytte skattemessig.

Mor gir datter et konsernbidrag på 500 000 kroner.

Da øker den balanseførte verdien av investeringen med 360 000 kroner. Datter vil fortsatt ha negativ balanseført egenkapital etter konsernbidraget. Må investeringen nedskrives?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.