Konsernfusjon – tidspunkt for verdsettelse av innskuddet

Publisert: FAQ nr: 511

Spørsmål:

I september 20X0 skal det vedtas en konsernfusjon etter aksjeloven § 13-2 annet ledd, dvs. der det overtakende selskapets morselskap utsteder vederlaget til aksjonærene i det overdragende selskapet. Kan styret i redegjørelsen for fusjonsplanen benytte tallene fra overdragende selskaps regnskap pr. 1. januar 20X0 i verdsettelsen av innskuddet? Fusjonen skal gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet, og ha regnskapsmessig virkning fra 1. januar 20X0.

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.