Lån - konsernunntaket i aksjeloven § 8-7 (3) nr. 2

Publisert: FAQ nr: 151

Spørsmål:

Holding AS har tre datterselskaper. Det er gitt lån mellom datterselskapene. Lånet kom inn under konsernunntaket i § 8-7 (3) nr 2 og lånet var derfor ikke omfattet av de særskilte reglene om kreditt til aksjeeier mv. Ved en etterfølgende fisjon av Holding AS kom de tidligere søsterselskapene ut av konsernet. Vil de tidligere inngåtte låneforholdene nå rammes av reglene i § 8-7?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.