Medeiers uttreden – alternativer til kjøp av aksjer

Publisert: FAQ nr: 416

Spørsmål:

AS Eiendom er eid 50/50 av Frode og Arne. De har ulikt syn på videre drift, og Arne ønsker å selge sine aksjer. De er enige om at verdien på selskapet er ti millioner kroner, og prisen på Arnes aksjer er da fem millioner kroner. Frode har ikke midler til å kjøpe aksjene. Arnes skattemessige inngangsverdi på aksjene er 500 000 kroner.

Fordi selskapet har utbyttegrunnlag på mer enn fem millioner, vurderer de flere alternativer:

1) Skjevdeling av utbytte med etterfølgende salg av aksjene
2) Aksjene innløses ved en partiell kapitalnedsettelse
3) Selskapet kjøper Arnes aksjer som «egne aksjer»

Hva er de skattemessige konsekvensene av de tre alternativene?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.