MVA - Trekantfusjon og justeringsreglene

Publisert: FAQ nr: 529

Spørsmål:

Et selskap har fisjonert eiendom ut til hjelpeselskap og stiftet datterselskap, men av ulike årsaker er fusjonen mellom hjelpeselskapet og datterselskapet blitt forsinket. Det er inngått justeringsavtale mellom selskapet (mor) og datterselskapet. I avtalen har mor overført sin plikt til å justere ned fradraget for inngående merverdiavgift dersom bruken av eiendommen til fradragsberettigede formål reduseres. Er det noe i veien for at justeringsplikten kan overføres i dette tilfellet?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.