Når forrige revisor ikke svarer

Publisert: FAQ nr: 489

Spørsmål:

Jeg har mottatt forespørsel om å påta meg et revisjonsoppdrag. I den forbindelse har jeg bedt om uttalelse fra forrige revisor om hvorvidt det foreligger forhold som tilsier at jeg ikke bør påta meg oppdraget. Forrige revisor har ikke besvart min henvendelse, på tross av at jeg har purret flere ganger. Hva bør jeg gjøre i en slik situasjon?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.