Nedsettelse av aksjekapitalen til dekning av tap utover tapsbeløpet

Publisert: FAQ nr: 437

Spørsmål:

Et selskap har en aksjekapital på kr 500 000 og et udekket tap på kr 100 000. Selskapet ønsker å sette ned aksjekapitalen til lovens minimumsbeløp, kr 30 000, dvs. utover det udekkede tapet. Er det tillatt?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.