Omfanget av aksjeloven § 3-8

Publisert: FAQ nr: 26

Spørsmål:

Aksjeselskap A eies av aksjeselskapene B (70 %) og C (30 %). B eies igjen av aksjeselskapet D (100 %).

Det inngås en avtale mellom selskap A og D, som innholdsmessig omfattes av reglene i aksjeloven § 3-8. Må det utarbeides redegjørelse og fattes vedtak om godkjennelse av avtalen i generalforsamlingen i begge selskaper?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.