Oppløsning av holdingselskap

Publisert: FAQ nr: 48

Spørsmål:

Grethe eier 100 % av aksjene i et holdingselskap (Mor AS), og Mor AS eier 100 % av aksjene i et underliggende driftsselskap (Datter AS). Hun ønsker å oppløse Mor AS og eie aksjene i Datter AS direkte. Kan det gjøres uten beskatning?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.