Opplysningsplikt til namsmannen

Publisert: FAQ nr: 346

Spørsmål:

Vi har blitt kontaktet av namsmannen vedrørende en ny kunde som har stiftet et AS ved hjelp av et betydelig tingsinnskudd. Vedkommende aksjonær har ifølge namsmannen flere uoppgjorte saker og namsmannen lurte på hvordan vedkommende kunne ha mulighet til å skyte inn så store verdier. I brevet fra namsmannen står det at opplysningsplikt gjelder uten hinder av taushetsplikt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-12. Hvordan forholder vi oss til dette?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.